NİÇİN CLEAN ON BOARD KONŞİMENTO VERİLEMEZ?

Bazen konşimento üzerine yazılması istenen ‘CLEAN ON BOARD’ ifadesi, malzemenin konteynere hasarsız ve sağlam bir şeklide yüklendiğini beyan eden bir ifadedir. Konteyner ile yapılan yüklemelerde, konşimentoya ‘CLEAN ON BOARD’ yazılmaz, çünkü taşıyıcı konteyneri kapalı kutu olarak göndericiden teslim alır ve yükleme sırasında malın nasıl yüklendiğini göremez. Bunu vurgulamak için konşimentoya ‘Said to Contain’ ve ‘Shipper’s stowed, load, count and sealed’ ibarelerini ekler. Aksi takdirde taşıyıcının sınırlı sorumluluğu ortadan kalkar ve bir hasar durumunda mal bedelinin tamamından sorumlu olur.

Konşimentoya ‘CLEAN ON BOARD’ yazılmaması akreditifte rezerv konusu olamaz. Akreditif kurallarını kapsayan UCP 600 ve ISBP 745 dokümanları bu konuyu açıklığa kavuşturmaktadır. İlgili maddeler aşağıdaki gibidir:

                UCP 600 MADDE 27 TEMİZ TAŞIMA BELGESİ

                Bir banka sadece temiz bir taşıma belgesini kabul edecektir. Temiz bir taşıma belgesi malların veya malların ambalajının kusurlu bir durumunu açıkça ifade eden bir ibare veya kayıt taşımayan bir belgedir. Bir akreditif bir taşıma belgesinin “clean on board” olması sartını içerse bile “clean” sözcüğünün bir taşıma belgesinde gözükmesi gerekmez.

                ISBP 745 D25 TEMİZ MULTİMODAL TAŞIMA BELGESİ 

  1. Akreditif multimodal taşıma belgesinde “clean on board” veya “clean” kaydının bulunmasını şarta bağlasa bile belgede “clean” sözcüğünün gösterilmesi gerekli değildir.
  2. Bir multimodal taşıma belgesindeki “clean” sözcüğünün silinmesi/üzerinin çizilmesi malların veya ambalajın kusurlu bir durumunu açıkça beyan etmez.