İnsan Kaynakları

Taşımacılık sektöründe 21. yüzyılın aranılan şirketlerinden biri olmayı hedefleyen ATAT Taşımacılık, 21. yüzyılın yetkinliklerini (liderlik, işbirliği, uyum yeteneği, inovasyon, küresel vatandaşlık, kritik düşünme, iletişim, verimlilik ve sorumluluk, bilgiye erişim, analiz ve sentez, girişimcilik) çalışanlarına kazandırmak için bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmeyi, potansiyellerini ortaya çıkarıp geliştirmeyi amaç edinir.

ATAT Taşımacılık İnsan Kaynakları, çalışanlarımız için bünyesinde üretmekten ve çalışmaktan mutlu olunan bir şirket yaratmayı, taşımacılık sektöründe aranılan işveren olmayı hedefler.

ATAT Taşımacılık’ın başarısı, çalışanlarımızın başarısıyla doğru orantılıdır. Çalışanlarımızın değişime ve gelişime açık olmaları, birbirleriyle uyum içerisinde, istekle çalışmaları ATAT Taşımacılık’ı hedeflerine taşıyacak güç olduğundan, ATAT Taşımacılık, İnsan Kaynakları uygulamalarını bu bilinçle şekillendirir. Çalışanlarımızın eğitim ihtiyaç analizini yapar, potansiyellerini geliştirmek için çaba sarf eder.

Şirket hedeflerimizin çalışanlarımızdan bağımsız gerçekleşemeyeceğine inanan ATAT Taşımacılık, yeni fikirlere açık, sürekli bilgi paylaşımını savunan, şeffaf, yaratıcılığı önemseyen İnsan Kaynakları uygulamalarıyla çalışanlarımızın yanındadır.